Rozpoczęcie budowy

Rozpoczęła się rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, w ramach której zostanie wybudowany nowoczesny budynek Instytut Informatyki. Na realizację projektu Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu publicznym została Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. Jest to kolejna inwestycja, która powstaje w ramach rozbudowy Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, który już obecnie należy do najnowocześniejszych w Polsce.

W ramach projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” planowana jest budowa nowoczesnego budynku Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem. Będzie on przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka o profilu praktycznym. Inwestycja jest m.in. odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są specjaliści kierunków informatycznych. Nowy budynek Instytutu Informatyki będzie nowoczesnym, pięciokondygnacyjnym budynkiem (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni netto ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3 . Obiekt będzie skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku będą sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na koniec 2020 roku.

Rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki wiąże się z koniecznością wykształcenia większej liczby informatyków zwłaszcza na potrzeby lokalnych firm z sektora IT.  W nowym skrzydle kształceni będą informatycy na studiach o profilu praktycznym. Program kształcenia na tych studiach  powstał i będzie realizowany w ścisłej współpracy z firmami z sektora IT od lat obecnymi w życiu naszego wydziałumówi prof. Piotr Bojarski, Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UG.

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” została podpisana 29 maja 2018 r. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała, natomiast ze strony wykonawcy – Prezes Zarządu Doraco Sp. z o.o. Andżelika Maria Cieślowska oraz Wiceprezes Zarządu Doraco Sp. z o.o. Karol Zduńczyk.

–  To dla nas kolejna realizacja na terenie oliwskiego kampusu. Po budowie Biblioteki UG, mamy przyjemność rozbudować jeden z najstarszych budynków uniwersytetu. W ramach umowy stworzymy inteligentny Instytut Informatyki nasycony rozwiązaniami IT i audio–video. Ponadto, budowa umożliwi przeprowadzenie remontu całego wydziału. Inwestycja znacząco wpłynie na komfort pracy studentów i kadry akademickiej – mówi Radosław Jarosiewicz, członek Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO.

Z uwagi na fakt, że projekt ma służyć przede wszystkim rozwojowi umiejętności praktycznych studentów, w realizację przedsięwzięcia zaangażowano także partnera – firmę Kainos Software Poland Sp. z o.o.

Wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji projektu wynosi ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 21 388 706,99 złotych.

O wydziale

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego studiuje ponad 1200 studentów, na 7 kierunkach, pod kierunkiem ponad 100 nauczycieli akademickich. Oprócz tradycyjnych kierunków studiów, takich jak matematyka, fizyka i informatyka, wydział oferuje studia interdyscyplinarne w zakresie fizyki medycznej, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz modelowania matematycznego i analizy danych. Wydział prowadzi również studia doktoranckie z fizyki, interdyscyplinarne studia doktoranckie z modelowania matematycznego oraz uczestniczy w środowiskowych studiach doktoranckich z matematyki i informatyki.

Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami w Polsce i za granicą, a wysoki poziom badań naukowych i dydaktyki zapewniają pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy. Wysoka naukowa pozycja wydziału i międzynarodowa rozpoznawalność co roku jest potwierdzana liczbą publikacji w najbardziej cenionych czasopismach naukowych oraz zdobywaniem prestiżowych grantów. Są to  m.in. granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, w tym Advanced Grant (przyznano tylko kilka takich grantów w Polsce) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w tym Międzynarodowa Agenda Badawcza (MAB) obecnie najbardziej prestiżowy grant w Polsce). W ramach MAB na wydziale powstaje Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT). Dwóch naukowców z wydziału, profesorowie Ryszard Horodecki i Marek Żukowski, są laureatami Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przyznawanej wybitnym uczonym  za osiągnięcia i odkrycia naukowe (jest to jedna z najważniejszych naukowych nagród w Polsce, nazywana  „polskim Noblem”).