Strona Główna

 

Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym

W ramach projektu planowana jest  rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego dla planowanego kierunku studiów o profilu praktycznym o budynek Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem. Projektowany budynek Instytutu Informatyki będzie posiadał jedną kondygnację podziemną oraz 4 kondygnacje naziemne. Powierzchnia zabudowy budynku Instytutu Informatyki będzie wynosiła ok. 1 245 m2, a powierzchnia  użytkowa 3912 m2. Obiekt będzie skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Mat.-Fiz.-Info łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji oraz podziemnym kanałem technologicznym.

Realizacja Projektu stanowi odpowiedź na zidentyfikowane braki, a także istniejące zapotrzebowanie rynku pracy. W budynku znajdą się m.in. sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia dydaktyczne zostaną zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt ICT umożliwiający kształcenie nowej kadry informatycznej na najwyższym światowym poziomie. Infrastruktura wykorzystywana będzie do rozwoju kształcenia w ramach utworzonego nowego kierunku: Informatyka o profilu praktycznym.

Wartość nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji projektu, wynosi ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości ponad 21 milionów złotych, pozostała część, w wysokości ponad 18 mln złotych, stanowi wkład własny uczelni. Partnerem  projektu jest Kainos Software Poland Sp. z o.o.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.