Uroczyste otwarcie nowego budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

W obecności zaproszonych gości, a także pracowników i studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w poniedziałek 25 listopada 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami odpowiadającymi prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku. Zajęcia w nowym gmachu rozpoczęły się już w październiku br. Inwestycja powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudnienia specjalistów z branży IT.

Uroczystość rozpoczęła się symbolicznym aktem przecięcia wstęgi, którego dokonali JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Jan Szymański oraz Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO Karol Zduńczyk.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście – pomorscy parlamentarzyści, korpus dyplomatyczny, przedstawiciele władz samorządowych, rektorzy i prorektorzy uczelni wyższych z Trójmiasta, społeczność akademicka UG, a przede wszystkim pracownicy i studenci Instytutu Informatyki.

Więcej o otwarciu nowego budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego przeczytać można pod tym linkiem.