Przetarg 16.02.2017

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU, 17.03.2017r.

Zamawiający ma podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A120-211-204/16/SK, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 26956-2017, w dniu 16.02.2017r.

Uzasadnienie

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia.

———————————————————————————————–

PRZETARG NA ZAPROJEKTOWANIE  I WYKONANIE INWESTYCJI, 16.02.2017r.

Uniwersytet Gdański ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn.: “Rozbudowa Budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznacza się na dzień: 06 marca 2017 r., godz. 13.00.

Szczegółowe informacje dotyczące toczącego się postępowania dostępne są pod niniejszym linkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.