Przetarg 24.03.2017

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA, 28.04.2017r.

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr A120-211-35/17/SK, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 marca 2017r. pod numerem 51189-2017.

Wybrano ofertę firmy: Dorbud Spółka Akcyjna, z siedzibą: 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 153.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników postępowania dostępne są pod niniejszym linkiem.

———————————————————————————————–

PRZETARG NA ZAPROJEKTOWANIE  I WYKONANIE INWESTYCJI, 24.03.2017r.

Uniwersytet Gdański ogłosił ponownie przetarg na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn.: “Rozbudowa Budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznacza się na dzień: 10 kwietnia 2017 r., godz. 13.00.

Szczegółowe informacje dotyczące toczącego się postępowania dostępne są pod niniejszym linkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.