Komunikat o zakończonych postępowaniach przetargowych

Uniwersytet Gdański informuje o zakończeniu następujących postępowań przetargowych na zakup sprzętu (postępowania zostały rozstrzygnięte):

A120-211-58/19/RR – dostawa monitorów i wizualizerów,

A120-211-71/19/SK – dostawa urządzeń drukujących,

A120-211-99/19/MP – dostawa serwerów wraz ze środowiskiem maszyn wirtualnych,

A120-211-113/19/RR – dostawa tablic multimedialnych.