Podpisanie umowy

 

Podpisanie umowy na rozbudowę Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

29 maja 2018 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”. W ramach projektu powstanie nowy budynek Instytutu Informatyki UG. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu publicznym została Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. Na realizację projektu Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego umowę podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Wykonawcy – Prezes Zarządu Doraco Sp. z o.o. Andżelika Maria Cieślowska oraz Wiceprezes Zarządu Doraco Sp. z o.o. Karol Zduńczyk.

Zgodnie z umową, przedmiotowa inwestycja powinna zostać zrealizowana w ciągu 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Podczas uroczystości podpisania umowy, oprócz osób podpisujących umowę, obecni byli:

  • prof. dr hab. Piotr Bojarski – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
  • dr Mirosław Czapiewski – Kanclerz UG
  • mgr Sławomir Król – Dział Zamówień Publicznych.

W ramach projektu pt. „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” planowana jest budowa nowego budynku Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem. Będzie on przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka o profilu praktycznym. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są specjaliści kierunków informatycznych. Będzie to pięciokondygnacyjny budynek (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni netto ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3 . Obiekt będzie skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku będą sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na fakt, że projekt ma służyć przede wszystkim rozwojowi umiejętności praktycznych studentów, w realizację przedsięwzięcia zaangażowano także partnera – firmę Kainos Software Poland Sp. z o.o.

Wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji projektu wynosi ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości  21 388 706,99 złotych.