Uroczystość zwieszenia wiechy na budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

 

Na budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego zawisła wiecha. Będzie to jeden z najnowocześniejszych instytutów w Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami i wyposażeniem odpowiadającym prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku. Inwestycja powstaje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudnienia specjalistów z branży IT. Budynek będzie służył przede wszystkim studentom nowego kierunku – informatyka o profilu praktycznym, którego program powstawał we współpracy z pracodawcami. Zakończenie inwestycji zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku.

Uroczystość zwieszenia wiechy na budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się 1 marca 2019 roku. Wzięli w niej udział przedstawiciele wykonawcy – Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o., partnera projektu – Kainos Software Poland Sp. z o.o., władze Uniwersytetu Gdańskiego oraz  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, społeczność akademicka uczelni i zaproszeni goście.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała oraz Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG prof. Piotr Bojarski podkreślili w swoich wystąpieniach znaczenie inwestycji dla rozwoju regionu pomorskiego.

Budowa nowoczesnego budynku Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego jest odpowiedzią na ogromne potrzeby rynku pracy w branży IT. Dzięki tej inwestycji możliwe jest prowadzenie nowego kierunku na Uniwersytecie Gdańskim – informatyki o profilu praktycznym. To inwestycja ze wszech miar potrzebna i jestem przekonany, że nasi absolwenci będą poszukiwanymi specjalistami – zaznaczył Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała.

Dyrektor Instytutu Informatyki prof. Tomasz Dzido podkreślił unikalny charakter nowego kierunku studiów – informatyki o profilu praktycznym, który powstał we współpracy z pracodawcami i na którym znaczną część zajęć będą prowadzili specjaliści z trójmiejskich firm. Będą to stacjonarne studia pierwszego stopnia, a rekrutacja ruszy już w czerwcu 2019 roku.

Prezes Korporacji Budowlanej DORACO Karol Zduńczyk mówił o zaawansowaniu inwestycji i przypomniał symboliczne znaczenie zawieszania wiechy jako szczęśliwej wróżby dla inwestora i wykonawcy. Zakończenie inwestycji zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku.

O inwestycji

Nowy budynek Instytutu Informatyki UG powstaje w ramach projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”. Będzie się składać z pięciu kondygnacji (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni netto ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3. Obiekt będzie skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku będą sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia dydaktyczne zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt ICT umożliwiający kształcenie nowej kadry informatycznej na najwyższym światowym poziomie.

Wykonawcą, wyłonionym w przetargu publicznym jest Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.

Wartość nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji projektu, wynosi ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości ponad 21 milionów złotych, pozostała część, w wysokości 18 mln złotych, stanowi wkład własny uczelni. Partnerem  projektu jest Kainos Software Poland Sp. z o.o.

 

Zakończenie inwestycji zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku.

Uroczyste zawieszenie wiechy na nowym budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na ul. ul. Wita Stwosza 57. Przemawia Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała
Uroczyste zawieszenie wiechy na nowym budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na ul. ul. Wita Stwosza 57. Przemawia Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG prof. Piotr Bojarski
Uroczyste zawieszenie wiechy na nowym budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na ul. ul. Wita Stwosza 57. Przemawia Dyrektor Instytutu Informatyki prof. Tomasz Dzido
Uroczyste zawieszenie wiechy na nowym budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na ul. ul. Wita Stwosza 57. Przemawia Prezes Korporacji Budowlanej DORACO Karol Zduńczyk
Uroczyste zawieszenie wiechy na nowym budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na ul. ul. Wita Stwosza 57.
Uroczyste zawieszenie wiechy na nowym budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na ul. ul. Wita Stwosza 57.